Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Ιωάν ιζ΄ 1-13).

"Ο θησαυρός της Πίστεως"
 “Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις ους
 δέδωκάς μοι εκ του κόσμου 

     Για αιώνες ολόκληρους οι άνθρωποι τελούσαν υπό πλήρη άγνοια για τον αληθινό Θεό. Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν εσωτερικές αναζητήσεις, στρέφονταν στη λατρεία των ειδώλων, η οποία χαρακτηριζόταν σαφώς από την ματαιότητα.
    Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τον αληθινό Θεό. Όπως άλλωστε μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης “Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε”. Έτσι ο αληθινός Θεός γίνεται άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα της Θεογνωσίας. 
    Ο Υιός και Λόγος του Θεού που σαρκώθηκε, στην αρχιερατική Του προσευχή, η οποία μέρος της ακούγεται μέσω του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής από τα χείλη των ιερέων στις εκκλησιές όλης της Ορθοδοξίας, η οποία και έγινε όπως είναι γνωστό λίγο πριν από το Πάθος, αναφέρθηκε και στο έργο Του για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Είπε χαρακτηριστικά: “Πάτερ, εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις”. Εδώ φαίνεται πως στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται ο Θεός και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να τον πλησιάσει και να ενωθεί μαζί Του.
                                                     Οι Απόστολοι.
  Ο Κύριος κατά την επί γης παρουσία Του όταν κήρυττε και θαυματουργούσε, είχε πάντοτε μαζί Του τους μαθητές και αποστόλους Του. Εκείνοι όταν κλήθηκαν από τον Ιησού “αφέντες άπαντα ηκολούθησαν Αυτώ”. Τους δόθηκε έτσι ευκαιρία να μυηθούν στο βάθος της διδασκαλίας και του έργου Του. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, όπως φανερώνει η γραφίδα των Ευαγγελιστών, έγιναν δέκτες μεγάλων αποκαλύψεων. Με αυτό τον τρόπο έγιναν ικανοί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και την αλήθεια του εις πάντα τα Έθνη. Με αυτό τον τρόπο έγιναν συνεργοί του Θεού στην αναγγελία του θελήματός Του, μεταβαίνοντας μάλιστα από τόπο σε τόπο και φθάνοντας στα πέρατα της οικουμένης. Ως εφόδια είχαν την στερεά πίστη τους, η οποία γινόταν μέσο για να διαδοθεί το αναστάσιμο μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό η αλήθεια κρατήθηκε ανόθευτη από τις πλάνες και τις επιδράσεις των αιρετικών διδασκαλιών.
Οι Πατέρες.

      Για τη διάδοση του σημαντικού αυτού μηνύματος που τόσο ανόθευτα πρόσφεραν οι απόστολοι στον τότε κουρασμένο κόσμο, τη σκυτάλη πήραν αργότερα οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι αφού με τη ζωή και το έργο τους άφησαν τον εαυτό τους να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος, διατράνωσαν με τους πολύμοχθους αγώνες τους το θαρραλέο αναστάσιμο μήνυμα του Ευαγγελίου και το διαφύλαξαν από τις πλάνες των αιρέσεων. Έτσι η Εκκλησία μας σήμερα “εβδόμη Κυριακή από του Πάσχα, την εν Νικαία Πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον εορτάζει των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων”.
    Ήταν τότε που ο Άρειος με τις πλάνες του επεχείρησε να κτυπήσει την Εκκλησία αμφισβητώντας τη Θεότητα του Κυρίου μας και επομένως την δυνατότητα του ανθρώπου να σωθεί. Οι 318 Πατέρες που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, πρωτοστάτησαν σ΄ ένα αγώνα που κορυφώθηκε με τη σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθηνίας προκειμένου η Ορθοδοξία μας να λάμπει σήμερα και να μας προσφέρει τις αστείρευτες πηγές της αλήθειας Της.

       Η πίστη που μας παρέδωσε ο Κύριός μας αλλά και οι απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ότι πιο πολύτιμο μπορούμε να έχουμε, είναι σαν η πυξίδα στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν χρέος να ακολουθήσουμε τις δικές τους φωτεινές μορφές, οι οποίες μας ανεβάζουν σε κορυφές, όπου ο άνθρωπος μπορεί να γεύεται των καρπών της Θεογνωσίας.
      Σ'αυτούς λοιπόν πρέπει να ανατρέχουμε, στα λεγόμενα και στα πεπραγμένα τους, όταν μας βασανίζουν ερωτήματα της καθημερινότητας μας, ή σοβαρά θεολογικά, ή ακόμα και οικογενειακά. Για τα πάντα υπάρχει μια απάντηση στην ζωή των Πατέρων της Εκκλησίας μας και αν εμείς δεν την γνωρίζουμε, τότε στους ιερείς μας να ανατρέχουμε για να μάθουμε την Αλήθεια, οι οποίοι είναι και οι καθ΄ύλην αρμόδιοι για την ψυχή μας.
Η ιστορία 
της Α΄Οικουμενικής Συνόδου.

    Αφιερωμένη από την Εκκλησία μας λοιπόν είναι η έβδομη Κυριακή από το Πάσχα και μια Κυριακή πριν από την Πεντηκοστή, στην μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. Η σύνοδος συνήλθε κατά πρόσκληση του Μέγα Κωνσταντίνου κατά το εικοστό έτος της βασιλείας του και είχε διάρκεια 3,5 χρόνια. Διακριθείσες μορφές της συνόδου ήταν οι Άγιοι μας, ο Αλέξανδρος ο Κωνσταντινουπόλεως, ο Αλέξανδρος ο Αλεξανδρείας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Ευστάθιος ο Αντιοχείας, ο Μακάριος ο Ιεροσολύμων, ο Παφνούτιος, ο Σπυρίδων, ο Νικόλαος, κ.α.
    Η Α' Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Άρειο και τον Αρειανισμό. Διατύπωσε τους πρώτους όρους ορθού Χριστιανικού δόγματος και ιδιαίτερα τα περί του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό, ως ομοούσιον τω Θεώ Πατρί. Συνέταξε δε τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, ενώ θέσπισε και ιερούς κανόνες λύνοντας έτσι μικρά ή μεγάλα προβλήματα που βασάνισαν κατά καιρούς το Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού.
Η συνοπτική παράθεση των ιερών Κανόνων 
της Α΄Οικουμενικής Συνόδου.

Κανών Α': Καταδικάζει τη συνήθεια του οικοιοθελούς ευνουχισμού και απαγορεύει τη χειροτονία ευνουχισμένων, πλην όσων για ιατρικούς λόγους ή λόγω βασανιστηρίων εξετμήθησαν.
Κανών Β': Απαγορεύει τη χειροτονία ως κληρικών στα νέα μέλη (νεόφυτοι) της εκκλησίας.
Κανών Γ': Καταδικάζει την συνήθεια των κληρικών όλων των βαθμών να συζούν με νεαρές γυναίκες τις οποίες δεν είχαν παντρευτεί (συνείσακτοι).
Κανών Δ' - Ε': Εισάγεται το «μητροπολιτικό σύστημα», το οποίο ίσχυε στην οργάνωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και καθορίζουν την αρμοδιότητα της επαρχιακής συνόδου στη χειροτονία των επισκόπων.
Κανών ΣΤ': Αναγνωρίζει κατ' εξαίρεση το αρχαίο έθος της συγκεντρωτικής δικαιοδοσίας του επισκόπου της Αλεξάνδρειας στις εκκλησίες της Αιγύπτου, Λιβύης και Πεντάπολης —όπως συνέβαινε και με την εκκλησία της Ρώμης—, ενώ εξαιρεί τη Ρώμη και την Αντιόχεια από το γενικό μέτρο του μητροπολιτικού συστήματος.
Κανών Ζ':   Ορίζεται ότι ο επίσκοπος Αιλίας (δηλ. Ιερουσαλήμ) να είναι ο επόμενος στη σειρά απόδοση τιμών.
Κανών Η':   Ορίζει τον τρόπο επιστροφής στην εκκλησία της Αιγύπτου των λεγόμενων «Καθαρών» (Μελιτιανό σχίσμα).
Κανών Θ': Αναφέρεται στην συνήθη περίπτωση χειροτονίας πρεσβυτέρων των οποίων δεν εξετάστηκαν τα προσόντα ή οι οποίοι δεν παραμένουν άμεμπτοι.
Κανών Ι': Καταδικάζει τη χειροτονία πεπτωκότων.
Κανών ΙΑ' - ΙΒ': Καθορίζεται η μετάνοια των πεπτωκότων, με αυστηρότερα κριτήρια.
Κανών ΙΓ': Δέχεται ότι είναι δυνατόν να παρασχεθεί Θεία Ευχαριστία επί της επιθανατίου κλίνης.
Κανών ΙΔ': Ορίζεται η μετάνοια των πεπτωκότων κατηχουμένων.
Κανών ΙΕ' - ΙΣΤ': Καταδικάζεται η επιδίωξη κληρικών για μετάθεση σε άλλες εκκλησίες.
Κανών ΙΖ': Καταδικάζει την πλεονεξία και αισχροκέρδεια των κληρικών που προέρχεται από τον έντοκο δανεισμό.
Κανών ΙΗ': Απαγορεύει στους διακόνους να μεταδίδουν και να αγγίζουν τη Θεία Ευχαριστία πριν από τους πρεσβυτέρους, και δεν επιτρέπεται το να κάθονται μεταξύ των πρεσβυτέρων.
Κανών Κ': Απαγορεύει τη γονυκλισία στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και την ημέρα της Πεντηκοστής.
Επισπρόσθετα καθορίστηκε η κοινή ημέρα εορτασμού του Πάσχα.

           Τα συμπεράσματα τις Συνόδου υπογράφηκαν από περισσότερους από 318 και ο αριθμός αυτός επικράτησε για συμβολικούς λόγους. Οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη σύνοδο συνοδεύονταν από κατώτερους κληρικούς των οποίων ο συνολικός αριθμός ανερχόταν στο τριπλάσιο ή τετραπλάσιο των επισκόπων.
Η νέα εποχή 
και η Αγία, Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος.
       Ας θυμηθούμε όμως, και την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, με την συγκυρία του εορτασμού της  Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, να συγκληθεί και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια συσσώρευσης και διόγκωσης των προβλημάτων, που ταλάνισαν και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι τις μέρες μας την απανταχού Ορθοδοξία, θα προσπαθούσε μέσα από αφηγήματα, προτάσεις και συμφωνίες, να λύσει κάποια από αυτά, και για μερικούς υπεραισιόδοξους ιεράρχες μας και προκαθημένους Εκκλησιών, όλα αυτά τα προβλήματα.  
       Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε πέρυσι τέτοιον καιρό από όλες τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες να συγκληθεί μια Μεγάλη Ιερά Σύνοδος, σαφώς όχι Οικουμενική μια και η Δυτική Εκκλησία έθεσε εαυτόν εκτός του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού μας εδώ και έναν αιώνα περίπου, να συσκεφθεί εν Αγίω Πνεύματι , από την 17η έως την 26η Ιουνίου του 2016 στην Κρήτη, για να επιλύσει κάποια θέματα που είναι αγκάθια στην ενότητα της Πίστης μας, την οποία ενότητα θα κλιθεί και να φανερώσει μέσα από τις αποφάσεις που θα πάρει. 
       Εμείς, ο λαός, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της απανταχού Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού μας, τότε ευχηθήκαμε και προσευχηθήκαμε όλοι μας, η εορτή της Κυριακής της Πεντηκοστής την 19η Ιουνίου, αλλά και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος την 20η Ιουνίου του 2016, οι μεγάλες αυτές εορτές της Χριστιανοσύνης, που εορτάσθηκαν κατά την διάρκεια της Συνόδου, να συμβάλλουν αγιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και στο πνεύμα ενότητας μεταξύ των Προκαθημένων των Εκκλησιών που συμμετείχαν στις εργασίες της, και αν μπορέσουν να τους δώσουν την φώτιση που χρειάζονται για να απαλύνουν τα προβλήματα και να βοηθήσουν στην Ενότητα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού μας. 
Αποτέλεσμα εικόνας για η συνοδος της κρήτης     Μετά από έναν ακριβώς χρόνο από το πέρας αυτής της προσπάθειας, άραγε λύσαμε κανένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας μας; Αυτή η πολυσυζητημένη Σύνοδος συνέβαλε στην αποστολή της να λειάνει τις αντιθέσεις που υπήρχαν μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών; Συμφωνήθηκε άραγε τότε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της Ορθοδοξίας ή μήπως προκάλεσε το λαϊκό αίσθημα και απογοήτευσε με τις συμπεριφορές των Ιεραρχών και την παντελή ασυμφωνία μεταξύ τους; 
Αποτέλεσμα εικόνας για η συνοδος της κρήτης      Την απάντηση δεν θα την δώσει η ιστοσελίδα μας αλλά την έχει δώσει ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος ο λαός του Θεού μας, που σχεδόν ξέχασε ακόμη και την σύγκλιση της. Βέβαια το γεγονός από μόνο του, της προσπάθειας και της συνεύρεσης μεταξύ τόσων προκαθημένων υπό την εποπτεία του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, δεν μπορεί παρά να μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία, αλλά μέχρι εκεί.  
Αποτέλεσμα εικόνας για σύμβολο της πίστεως
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. β’.
  γγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία, ἐν τῷ τάφῳ ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα· ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

*παρακάτω, με ένα κλικ στο "Διαβάστε περισσότερα...", ακολουθεί το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ζ΄από του Πάσχα, σε πρωτότυπο  κείμενο, αλλά και σε νεοελληνική απόδοση...

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Όταν οι μαθητές μας 
προσεύχονται...
    Την Παρασκευή 19η Μαΐου 2017, στις 6.30 το απόγευμα τελέστηκε από τους ιερείς μας, μετά και την Αγρυπνία που κάναμε για τον ίδιο λόγο την προηγούμενη Πρασκευή 12η Μαΐου 2017, η καθιερωμένη πια Ιερά Παράκλησις προς τον Ζωοδότη και Φωτοδότη Χριστό, στον Ιερό Ναό μας, των Αγίων και Δικάιων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στους Ανθόκηπους της Νέας Ευκαρπίας, για τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές της Ενορίας μας, που άλλοι ξεκίνησαν και άλλοι θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες από τώρα τις εξετάσεις τους, είτε τις προαγωγικές και τις εισαγωγικές για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, είτε τις πανελλαδικές για τους μαθητές της 3ης τάξης του Λυκείου και την εισαγωγή τους σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή της αρεσκείας τους, αλλά και τους φοιτητές μας, που ξεκινά η καλοκαιρινή εξεταστική τους λίγο αργότερα. 
    Γνωρίζοντας πως η αγωνία της μαθητιώσσας νεολαίας είναι μεγάλη την περίοδο αυτή των εξετάσεων και κατανοώντας πλήρως την ανάγκη των παιδιών μας για ηθική υποστήριξη και βοήθεια, η Αγία Εκκλησία μας θέσπισε αυτήν την όμορφη Ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως, η οποία τελείτε σχεδόν σε όλες τις Ενορίες της Ελλάδος, δίνοντας την ευκαιρία στον μαθητή που θα το θελήσει, να προσέλθει στον Ιερό Ναό της Ενορίας του και πριν μπει στην αρένα των εξετάσεων, να παρακαλέσει τον Χριστό μας για Θεία Φώτιση και Βοήθεια. 
    Η προσέλευση των μαθητών στην μικρή και υπόγεια, μα ζεστή και όμορφη εκκλησιά μας, την φιλόξενη αλλά προσωρινή κατακόμβη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων, του Ιωακείμ και της Άννας, που τώρα αγωνιζόμαστε να αποπερατώσουμε και τον επάνω περίλαμπρο ναό τους και που σύντομα θα λειτουργήσουμε για να στεγάσουμε τους Αγίους αυτούς προστάτες μας  και γονείς της Παναγίας μας, ήταν μικρή και σαφώς κατώτερη των προσδοκιών μας, μολονότι γνωρίζουμε πως η Ενορία των Αγίων Θεοπατόρων στους Ανθόκηπους της Νέας Ευκαρπίας, διαθέτει μεγάλο ποσοστό παιδιών που θα δώσουν φέτος εξετάσεις...
* η συνέχεια στην ιστοσελίδα της "Ιθάκης" μας... (www.enetheopatoron.blogspot.gr) 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ "ΙΘΑΚΗΣ" ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ...

...στην όμορφη κατασκήνωση
 των "Ελπίδων" της "Απολύρτωσης".
     Πνιγμένη μέσα στην θηριώδη βλάστηση του βουνού Μπέλες, βρίσκεται η κατασκήνωση των κοριτσιών της "Απολυτρώσεως", των "Ελπίδων" όπως αποκαλούνται, σε ένα όμορφο και ειδυλλιακό περιβάλλον με πρακτικές και κομψές κατασκευές από πέτρα και ξύλο, το αρχηγείο, τα καταλύματα των παιδιών, τραπεζαρίες, γήπεδα, παιδικές χαρές, όλα εναρμονισμένα με το μεγαλείο του Θεού που δημιούργησε αυτό το πανέμορφο τοπίο με την καταπράσινη φύση τώρα την άνοιξη που επιλέξαμε για την εκδρομή μας, 
τα αιωνόβια πλατάνια και τα νερά που τρέχουν γάργαρα και καθαρά από παντού θαρρείς, και την απίστευτη θέα όπου από την κατασκήνωση που μας φιλοξένησε φαίνεται ο κάμπος, η Ροδόπολη που είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής, αλλά και η λίμνη Δοϊράνη δεξιά μας και Κερκίνη αριστερά μας.
      Αυτόν το επίγειο παράδεισο στο βουνό επιλέξαμε φέτος για προορισμό της ανοιξιάτικης εκδρομής της "Ιθάκης" μας, της Ενοριακής Νεανικής Εστίας μας, ενώ πέρυσι, για όσους δεν το θυμούνται, είχαμε επιλέξει να πάμε την θάλασσα και συγκεκριμένα στο Ποσείδι της Χαλκιδικής και στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ένα επίσης όμορφο μέρος με μοντέρνες κατασκευές και καταλύματα, ακριβώς δίπλα στην θάλασσα
      Κατά γενική ομολογία, τόσο από τα κατηχητόπουλα μας, όσο και από τους γονείς που μας συνόδευσαν με τα αυτοκίνητα τους, περάσαμε τέλεια γεμίζοντας ασφυκτικά το λεωφορείο μας, που ξεκίνησε με λίγη καθυστέρηση από την εκκλησιά μας το Σάββατο της 20ης  Μαΐου 2017 και ώρα 9.30 το πρωΐ, κάνοντας πρώτα και πάντα την προσευχή μας, με κατεύθυνση το όρος Μπέλες, που κρεμασμένα επάνω του βρίσκονται τα Πορόϊα, όπου στα Άνω Πορόϊα ήταν...¨κρυμμένη" θαρρείς, η κατασκήνωση που θα μας φιλοξενούσε...
*η συνέχεια στην ιστοσελίδα της "Ιθάκης" μας...www.enetheopatoron.blogspot.gr

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΟΙ ΑΓΙΟΙ & ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ.

Την 21ην του μηνός Μαΐου, 
η Αγία Εκκλησία μας εορτάζει & τιμά 
την ιερά μνήμη των Αγίων & Θεοστέπτων 
Βασιλέων και ισαποστόλων,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
της μητρός αυτού .
     Ο  ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές του εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια της ιστορίας του Χριστιανισμού.
      Μεγαλώνοντας στην αυλή του Διοκλη­τιανού, ο Κωνσταντίνος έζησε  από κοντά τις πολύ συνηθισμένες  συγκρούσεις που γινόταν την εποχή εκείνων μεταξύ των Χριστιανών και των Εθνικών. 
      Το γεγονός αυτό του έδωσε την δυνατότητα να διαπιστώσει ότι το ήθος των Χριστιανών ήταν κατάλληλο για να στηριχτεί η αναδιοργάνωση του κράτους, που βρισκόταν σε παρακμή. 
          Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Κωνσταντίνος υποστήριξε τους νέους Χριστιανούς και άλλαξε την τακτική απέναντί τους, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.  
      Ο Κωνσταντίνος σε ηλικία 18 ετών έγινε στρατιωτικός και χάρη στην ανδρεία του, προάχθηκε γρήγορα στα ανώτατα αξιώματα του στρατού.
            Στην συνέχεια όταν αναρριχήθηκε στον αξίωμα του Ρωμαίου ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, η συμβολή του στην εξέλιξη της ιστορίας υπήρξε τεράστια, διότι με δύο ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ του, το 312 και το 313 έθεσε ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ στους διωγμούς των Χριστιανών. Αυτός είναι και ο λόγος που τελικά  ονομάστηκε  ΜΕΓΑΣΛέγεται πώς ο Χριστός βλέποντας τον αγώνα του και αναγνωρίζοντας τις έντιμες προθέσεις του, 
θέλοντας να τον βοηθήσει κατά την διάρκεια μιας μάχης, έξω από την Ρώμη, στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και του Λικίνιου, εμφάνισε στον Ουρανό  μέσα σε έναν ολόφωτο κύκλο ένα Θεϊκό σημάδι: ΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με την γνωστή σε όλους μας επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». 
      Αυτό ήταν ένα σημάδι ότι ο Χριστός ήταν με το μέρος του, γεγονός που όπλισε τον Κωνσταντίνο με την απαιτούμενη δύναμη να κατατροπώσει τους εχθρούς του και να βγει νικητής από την μάχη. Έπειτα από πολλούς διωγμούς αλλά και πολλές και σφοδρές συγκρούσεις δυόμιση αιώνων, μεταξύ Χριστιανών και Εθνικών, ο τίμιος Σταυρός του Χριστού γινότανε «ΟΠΛΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ» και «ΑΗΤΤΗΤΟΝ ΟΠΛΟΝ» της αυτοκρατορίας. Τέλος η αυτοκρατορία αυτή από Ρωμαϊκή ΕΓΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και διήρκεσε περίπου ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ! 
       Είναι προφανές ότι το γεγονός αυτό, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Άγιο  Κωνσταντίνο ο οποίος το 330 εγκαινίασε τη νέα πρωτεύουσα του κράτους του, που έκτισε στη θέση της αρχαίας αποικίας των Μεγαρέων, στο Βυζάντιο, στις
 ακτές του Βοσπόρου. Την νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρατορία του, την «Βασίλισσα των Πόλεων» ονόμασε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.
        Ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε τελικά Χριστιανός σε ένα προάστιο της Νικομήδειας , το 337 λίγο πριν πεθάνει σε ηλικία 65 ετών, φορώντας το λευκό χιτώνα του νεοφώτιστου.
Η παγκόσμια ιστορία ονόμασε τον Κωνσταντίνο, Μέγα... 
...ενώ η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία τον ανακήρυξε, 
Άγιο και Ισαπόστολο.
************
  Η  ΑΓΙΑ  ΕΛΕΝΗ 
ήταν βεβαίως η μητέρα του και αυτή η οποία μεγάλωσε  στον Μέγα Κωνσταντίνο σύμφωνα με την Χριστιανική Ηθική και την πρέπουσα διαπαιδαγώγηση.
  Ένα δείγμα της μεγάλης αγάπης του προς την μητέρα του αποτέλεσε η πράξη του να χτίσει δύο στήλες, σε μία μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης, μία δική του και μία της Αγίας Ελένης, που έφερε την επιγραφή: 
«Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν». 
         Η δράση της Αγίας Ελένης ήταν πολύ μεγάλη και σημαντική, καθότι βοήθησε να χτιστούν οι πρώτοι μεγάλοι ιεροί ναοί της Χριστιανοσύνης.
          Ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος του Μεγάλου Κωνσταντίνου για τα ιερά σεβάσματα των Χριστιανών, η μητέρα του, η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, αποφάσισε να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα  για να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού.  
          Πράγματι, η αποστολή της στέφτηκε από επιτυχία και μετά την εύρεσή του, η Αγία Ελένη, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του δημιούργησε δύο Σταυρούς εκ των οποίων τον ένα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Πέθανε τελικά, από φυσικά αίτια σε ηλικία 83 ετών.
           Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών οι βυζαντινοί είχαν  
ιδιαίτερη 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΆΤΑεκτίμηση τόσο στον Μέγα Κωνσταντίνο όσο και στην Αγία Ελένη. Η απόδειξη του γεγονότος αυτού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά το Μεσαίωνα κόπηκαν χρυσά νομίσματα τα οποία ήταν εξαιρετικά δημοφιλή στους Βυζαντινούς, τα περίφημα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΑ, στα οποία απεικονίζονται ο Μέγας Κωνσταντίνος με την μητέρα του την Αγία Ελένη να κρατάνε ανάμεσά τους τον Ιερό Σταυρό του Χριστού.
           Μάλιστα δεν θα αποτελούσε υπερβολή αν λέγαμε ότι τα χρυσά Κωνσταντινάτα εξακολουθούν  μέχρι και τις μέρες μας να διατηρούν την μοναδική λάμψη τους.                  
           Όπως είναι φυσικό, για ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο της ιστορίας όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος, υπάρχουν πάντοτε και οι αντίθετες γνώμες και απόψεις. 
         Δεν θα μπορούσε λοιπόν να αποτελεί εξαίρεση και η περίπτωση ενός τόσο σπουδαίου προσώπου όσο του Μεγάλου Κωνσταντίνου.       
        Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες ως προς το αν η υποστήριξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου  στους Χριστιανούς υπήρξε αποτέλεσμα των προσωπικών του θρησκευτικών πεποιθήσεων, ή αν απλώς εξυπηρετούσε τις πολιτικές 
Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος κωνσταντίνος και ελενησκοπιμότητες εκείνης της τόσο ταραγμένης περιόδου.
        Όπως και να έχει όμως το θέμα, αυτό που είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι στις μέρες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ΕΔΡΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.  Αυτό αποτελεί ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός που κανένας ιστορικός δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.

Η Πανήγυρις 
του όμορφου Παρεκκλησίου 
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
στην κεντρική ομώνυμη πλατεία μας,
της Νέας Ευκαρπίας, στις 20 Μαΐου 2017.
      Στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας, υπάρχει όμορφο παρεκκλήσιο στο κέντρο μιας πλατείας αφιερωμένης στο όνομα των Αγίων, Κωνσταντίνου και Ελένης, τους οποίους Αγίους σέβονται και αγαπούν ιδιαιτέρως οι κάτοικοι της περιοχήςκαι οι οποίοι εκδιωγμένοι από την πατρίδα τους εκεί το 1922, από την αρχαία Ευκαρπία, από το Ουσάκ της Μικράς Ασίας, ήρθαν και δημιούργησαν εδώ, στην άγονη τότε περιοχή αυτή της δυτικής Θεσσαλονίκης, την νέα πατρίδα τους, που  Νέα Ευκαρπία την ονόμασαν.
            Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Ουσακιώτες πρόσφυγες ήταν φτάνοντας εδώ, πριν ακόμα στήσουν καλά-καλά τα σπιτικά τους, να στήσουν την νέα εκκλησιά τους, τοποθετώντας μέσα της, τα τιμαλφή τις εικόνες και τα Άγια Σκεύη που κουβάλησαν θαρρείς μέσα στην ψυχή τους κατά την οδύσσεια πορεία τους στην προσφυγιά.
       Και αφού χρειάστηκε να αφήσουν την μεγάλη εκκλησία τους εκεί, που είχαν χτίσει και την είχαν αφιερώσει στην μνήμη των Θεοστέπτων Βασιλέων τους, Κωνσταντίνου και Ελένης, την έφεραν εδώ και με ότι μέσα είχαν τότε κατασκεύασαν ένα παρεκκλήσι προς τιμήν τους, που τώρα δεσπόζει στο κέντρο της Νέας Ευκαρπίας και κάθε χρόνο πανηγυρίζει, όπως τότε στο Ουσάκ, με προσευχές και Ακολουθίες μα και με χορούς και γλέντια.
       Αυτό θα γίνει και φέτος το Σάββατο 20 του Μάη στο όμορφο παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πρώτα Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και Αρτοκλασία ενώ αργότερα χοροί, φαγητό και τραγούδια.
       Και φυσικά εκεί θα είναι και οι δύο ιερείς από την δική μας Ενορία, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, που παρότι και εκδρομή θα έχουν τα κατηχητικά της για το τέλος της κατηχητικής χρονιάς της "Ιθάκης" μας στα Άνω Πορόϊα του Νομού Σερρών και στις κατασκηνώσεις των Ελπίδων της Απολυτρώσεως, αλλά και Μυστήρια έχουν στον Ιερό Ναό τους, εμείς Μονοκκλησιά θα ανακηρύξουμε στην ομώνυμη εκκλησία μας, κλείνοντας τον ναό μας και συμμετέχοντας στις Ιερές Ακολουθίες της Πανηγύρεως, για να τιμήσουμε την μνήμη αυτών των μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, αλλά και για να γιορτάσουμε στην παραδοσιακή αυτή Πανήγυρη που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου και Ιωάννου Χρυσοστόμου της Νέας Ευκαρπίας, μαζί με τους ενορίτες τους. 
        Την επομένη, ημέρα Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα και ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα τελεστεί κανονικά η Θεία Λειτουργία στον Ναό μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, ενώ πιθανότατα Θεία Λειτουργία θα τελεστεί και στο Παρεκκλήσι των Αγίων. 
        Προσκαλεσμένοι όλοι, στο Πανηγύρι αυτό είμαστε όλοι για να προσευχηθούμε στους Αγίους μας, αλλά και να διασκεδάσουμε όπως έκαναν οι πρόγονοι μας στους περίβολους των Ναών τους στην Μικρά Ασία, μα και στον Πόντο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Ας έχουμε την ευλογία τους!!!